Skip links

Ponad 17 lat doświadczenia

Od 2006 roku TDM Electronics specjalizuje się w obrocie, demilitaryzacji, demontażu i recyklingu każdego typu sprzętu wojskowego.

Czytaj więcej

Kilka słów o nas

Naszą działalność charakteryzuje elastyczność i skuteczność, przy jednoczesnym uwzględnieniu polskich i międzynarodowych przepisów, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Wśród branż, z którymi współpracujemy, znajdują się:

 • Wojsko (m.in. lotnictwo, marynarka),
 • Telekomunikacja i IT (m.in. telefonia stacjonarna i komórkowa, centra danych),
 • Energetyka i przemysł wydobywczy (m.in. kopalnie, elektrownie, rafinerie, platformy wiertnicze),
 • Transport (m.in. koleje, lotnictwo, przemysł okrętowy),
 • Przemysł wytwórczy (m.in. samochodowy, maszynowy).

55 500 m2

powierzchni całkowitej

3 700 m2

powierzchni produkcyjnej

2 400 m2

powierzchni magazynowej i biurowej

O założycielu

Tomasz Stawiński ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W 2000 roku uzyskał tytuł doktora inżyniera nauk chemicznych (specjalność: technologia materiałów wybuchowych). Ma bardzo bogate doświadczenie w dziedzinie badań i rozwoju: w swojej karierze brał udział w licznych badaniach naukowych. Jest współautorem kilkunastu zgłoszeń patentowych w zakresie technologii wytwarzania materiałów wybuchowych oraz technologii wytwarzania farmaceutycznych substancji aktywnych. Uczestniczył w projektach badawczych i wdrożeniowych prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Warszawską oraz Pronit Pionki i Nitrochem Bydgoszcz. Pracował jako specjalista w Biurze Kryminalistyki Komendy Stołecznej Policji – prowadził ekspertyzy w zakresie wydarzeń z użyciem materiałów wybuchowych.

W latach 2000 – 2006 pracował w spółce Adamed – jednej z największych polskich firm farmaceutycznych, pełniąc m.in. funkcje dyrektora ds. badań i rozwoju, dyrektora naukowego oraz członka zarządu.

W październiku 2006 r. założył spółkę TDM Electronics S.A. – jest autorem pomysłu na biznes, określał strategie działania na rynku, opracowywał techniczne aspekty działania przedsiębiorstwa, opracowywał oraz sprawował nadzór i prowadził doskonalenie procesów technologicznych w firmie (segregacja, rozbiórka, odzysk metali szlachetnych), przeprowadzał analizy i badania, określał sposoby przygotowania towarów do sprzedaży, kontaktował się z kluczowymi odbiorcami i dostawcami.

W lipcu 2018 r. został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki Mesko S.A. – spółki Skarbu Państwa, jednej z kluczowych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, największego w kraju producenta amunicji i wyrobów rakietowych, stanowiącej kluczowy element w strukturze zapewnienia interesów bezpieczeństwa państwa. Funkcję tę pełnił przez trzy lata, osobiście angażując się w techniczne aspekty produkcji kluczowych wyrobów Spółki co przełożyło się bezpośrednio na zmianę wyników finansowych przedsiębiorstwa z ujemnych na początku kadencji na dodatnie na jej końcu.

Po zakończeniu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki Mesko S.A. powrócił do czynnej pracy w TDM Electronics S.A. i kontynuuje jej rozwój. W ciągu 17 lat istnienia firma z firmy „garażowej” rozwinęła się do poziomu: 100 pracowników, przychodów na poziomie 100 mln złotych rocznie.

Solidne podstawy

 • Koncesja MSWiA – niezbędna przy obrocie uzbrojeniem i sprzętem specjalnym,
 • Kompleksowość usług – od demontażu, poprzez magazynowanie, logistykę oraz recycling, aż do sprzedaży sprzętu,
 • Elastyczność działania – zakres usług, terminy oraz systemy rozliczeń dopasowane do potrzeb i wymagań klientów,
 • Wysoka jakość działania – potwierdzona przez liczne certyfikaty, m.in. AQAP 2110, ISO 9001, ISO 19001, ISO 14001, ISO 45001
 • Unikalna technologia odzyskiwania metali zgodna z wymaganiami WEEELABEX,
 • Wyjątkowa wiedza i doświadczenie zdobyte podczas realizacji licznych projektów krajowych i międzynarodowych.
Top