Skip links

Zakres militarnego recyclingu

1. Utylizacja i unieszkodliwianie wycofanego z użytku wszelkiego sprzętu militarnego
2. Odzysk metali szlachetnych z profesjonalnego sprzętu elektronicznego.
3. Usługi demontażu zakupionego sprzętu, świadczone w dowolnym miejscu na świecie

Czytaj więcej

W trosce o środowisko naturalne

ciągle udoskonalamy procesy technologiczne dotyczące przetwarzania odpadów. Naszym głównym celem jest odzyskiwanie w jak największej ilości surowców nadających się do ponownego wykorzystania.
Wiedza oraz wieloletnie doświadczenie naszych pracowników gwarantuje właściwe gospodarowanie odpadami.
Wszystkie usługi wykonujemy w oparciu o przepisy prawne stosowne do posiadanego zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.
Działamy zgodnie z standardami norm ISO 9001 i 14001.

Nasze główne projekty

Top